Search

Last searches

   Show more

   Last visited

    Menü
    Herhangi bir sorunuz var mı??
    Bizi arayın veya bir e-posta yazın,
    si̇ze yardim etmekten mutluluk duyariz.
    Buraya tıklayın daha fazla bilgi için.
    Direkte Strandlage

    Kullanım Koşulları

    magiclife.com web sitesi için Kullanım Koşulları

    Robinson Club GmbH tarafından hazırlanmış bir web sitesi

    Bu web sitesinin (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) herhangi bir şekilde kullanılması, aşağıdaki Kullanım Koşullarına tabidir.

    1. Web Sitesi Hakkında Genel Bilgiler

    1.1 Robinson, Web Sitesinde sunulan tüm Genel Bilgileri yalnızca kullanıcı için referans olarak sunar. Kullanıcı, Web Sitesini rezervasyon veya bilgi edinme amacıyla kullanan kişidir. Genel Bilgiler, seyahat hizmetleri, seyahat fiyatları, vergiler ve/veya diğer zorunlu yasal bilgiler (aşağıda bölüm 1.2'de belirtilenler gibi) ile ilgili olanlar dışında Web Sitesinde yer alan tüm beyanları içerir. Genel Bilgiler her zaman değiştirilebilir. Bu nedenle kullanıcılar, verilen bilgilerin güncel olduğundan emin olmak için ilgili kurumlar, elçilikler veya turizm danışma büroları ile iletişime geçmelidir.

    1.2 Bir ülkeye giriş ve sağlık formaliteleri ile ilgili bilgiler, yalnızca Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti veya İsviçre vatandaşı olan kullanıcılar için geçerlidir. Bu kapsamda ilgili konsolosluk veya diplomatik temsilciliklerden kendi inisiyatifleri ile bu bilgileri alması gereken diğer tüm kullanıcılar için farklı düzenlemeler geçerli olabilir.

    2. Web Sitesinin Kullanımı

    2.1 Web Sitesi, kullanıcıların yalnızca kişisel kullanımı içindir. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla şirketimizden veya seyahat sigortası acenteleri, araç kiralama şirketleri, havayolları vb. gibi çeşitli harici şirketlerden (bundan böyle toplu olarak \"Sağlayıcılar\" olarak anılacaktır) alınan seyahat, uçuş ve diğer turistik hizmetleri (bundan böyle toplu olarak \"Turistik Hizmetler\" olarak anılacaktır) yeniden satamaz, aracılık edemez veya üçüncü taraflardan başka bir şekilde ödeme alamaz.

    2.2 Robinson, kendi takdirine bağlı olarak, bu Web Sitesine veya bölümlerine herhangi bir kullanıcı erişimini bildirimde bulunmaksızın reddetme ve/veya bu Web Sitesinin işleyişini bildirimde bulunmaksızın sona erdirme hakkını saklı tutar.

    2.3 Web Sitesi, yalnızca yasal olarak izin verilen bir şekilde ve bu Kullanım Koşullarına uygun olarak sunulan amaçlar için kullanılabilir. Bu anlamdaki kullanım, özellikle Turist Hizmetleri ve varsa rezervasyonları ve Web Sitesinde kurulu olan işlevlerin diğer yasal kullanımları hakkındaki bilgileri ifade eder. Web sitesini kullanarak, kullanıcılar özellikle aşağıdakileri kabul eder veya onaylar: a) Kullanıcılar, kendi adları altında ve Web Sitesinde kişisel verilerinin kullanımı yoluyla gerçekleştirilen tüm eylemlerin tüm sorumluluğunu üstlenir. b) Web sitesinin sözleşme yapmak amacıyla kullanılması halinde, kullanıcıların en az 18 yaşında ve yasal ehliyete sahip olmaları gerekmektedir. c) Kullanıcılar, kendileri ve/veya beraberindeki yolcular hakkında verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri vermeye yetkili olduklarını garanti eder. d) Web sitesi spekülasyon, sahte veya hileli rezervasyonlar veya blok rezervasyonlar amacıyla kullanılamaz. e) Her türlü tehdit, zorlama, karalama ve pornografik, ırkçı, kışkırtıcı veya başka türlü yasadışı ve/veya ayrımcı materyal iletimi açıkça yasaktır. f) Kullanıcılar Web sitesini ve içeriğini hiçbir şekilde değiştiremez, kopyalayamaz, iletemez, satamaz, yayınlayamaz veya çoğaltamaz. Ancak, Web Sitesinin özel, ticari olmayan kullanımı için tek bir kopyasının oluşturulmasına izin verilir. g) Yazılım veya sınai mülkiyet hakları veya telif hakları veya kişisel haklar tarafından korunan diğer materyalleri içeren dosyalar, kullanıcılar bunu yapma hakkına sahip olmadıkça veya gerekli izinleri almadıkça dağıtılamaz. h) Virüs içeren dosyalar, değiştirilmiş (bozulmuş) dosyalar veya üçüncü bir tarafın bilgisayarının çalışmasına zarar verebilecek yazılımlar yüklenemez. i) Yüklenen bir dosyada (yazılım veya diğer materyaller) bulunan yazarın tahsisleri, yasal bilgiler, tescilli işaretler veya işaretler silinemez veya tahrif edilemez. j) Kullanıcılar herhangi bir mal veya hizmetin reklamını yapamaz veya satmayı teklif edemez veya anketler, yarışmalar veya zincir mektuplar düzenleyemez veya iletemez. k) Web sitesine yalnızca ilgili ana sayfa üzerinden erişilebilir. Web Sitesinin ortaklık programları kapsamında kullanılmasına, yalnızca Robinson ile önceden yazılı bir anlaşma yapılması durumunda izin verilir. Robinson'dan önceden izin alınmadan Web Sitesi'ne verilen bağlantılar çerçevelere yerleştirilerek görüntülenemez.

    2.4 Bölüm 2.3'te belirtilen düzenlemeler, Web Sitesindeki ilan panoları, bloglar, sohbet odaları ve diğer iletişim forumları (“Forumlar” olarak özetlenmiştir) için de geçerlidir. Tüm Forumlar kamuya açık ve özel olmayan iletişimi temsil eder. Robinson, bu Forumlardaki üçüncü şahısların içeriklerini ne inceler ne de onaylar. Robinson, kullanıcılar tarafından iletilen veya gönderilen herhangi bir Forum içeriğini haber vermeksizin kaldırma hakkını saklı tutar.

    2.5 Kullanıcı, Web sitesini kullanarak Robinson'u ve Alman Anonim Şirketler Yasası'nın 15ff. maddeleri uyarınca bağlı şirketlerini (bundan böyle \"bağlı şirketler\" olarak anılacaktır), ortak şirketleri ve çalışanları, kullanıcının Web sitesini ve içeriğini sözleşme dışı, hileli veya başka bir şekilde yasa dışı kullanımına dayanan üçüncü tarafların taleplerinden (uygun bir yasal savunma veya kovuşturma masrafları dahil) ilk talep üzerine ibra etmeyi taahhüt eder.

    3. Yazılım

    3.1 Robinson, bağlı şirketleri ve/veya ortak şirketleri, Robinson'un Web Sitesinde indirilmek üzere sağlayabileceği ve/veya Web Sitesinde veya Web Sitesi ile bağlantılı olarak başka bir şekilde işletilen makine dilinde oluşturulmuş bilgisayar programlarının ("yazılım") tüm mülkiyet haklarının sahibidir. Bu tür yazılımların yetkisiz kullanımı, kopyalanması veya dağıtılması açıkça yasaktır.

    3.2 Bu tür yazılımların kullanımı ayrı bir sözleşmeye ("lisans sözleşmesi") ve diğer koşullara tabi olabilir. Kullanıcıya, böyle bir anlaşmanın gerekliliği hakkında önceden ayrıntılı bilgi verilecektir. Kullanıcı, lisans sözleşmesinin koşullarına rıza göstermeden, bir lisans sözleşmesiyle birlikte gelen veya bir lisans sözleşmesi içeren yazılımları kuramaz, kopyalayamaz veya kullanamaz.

    3.3 Mülkiyet haklarının sahibi bir lisans sözleşmesinin akdedilmesini gerektirmediği sürece, kullanıcıya, herhangi bir zamanda geri çekilebilen ve yalnızca Web Sitesinin bu Kullanım Koşullarına uygun olarak erişim, temsil ve sözleşmeye dayalı kullanımı amacıyla yazılımın özel kullanımını kapsayan kişisel, devredilemez bir kullanım hakkı verir.

    3.4 Yazılımın maddi kusurları ve mülkiyet kusurları için sorumluluk, yalnızca yasal olarak zorunlu olduğu veya açıkça borçlu olunduğu ve geçerliyse, yalnızca lisans sözleşmesinin hükümleri kapsamında sağlanır.

    3.5 Yazılımın daha fazla çoğaltma amacıyla başka sunucularda ve/veya veri taşıyıcılarda çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Aynı durum tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme ve/veya parçalara ayırma yoluyla izleme için de geçerlidir.

    4. Diğer web sitelerine bağlantılar

    Web Sitesi, üçüncü taraf web sitelerine yönlendiren köprüler içerebilir. Robinson'un bunların tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve bu nedenle burada verilen bilgilerin doğruluğu, güncelliği, eksiksizliği ve/veya içeriği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

    5. Web Sitesindeki Değişiklikler

    Robinson, Web Sitesinde ve/veya içeriğinde, özellikle Sağlayıcıların seçimi, işlevler, bilgiler, veritabanları ve/veya içerikleri ile ilgili olarak herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

    6. Telif hakkı ve ticari markalar

    6.1 TUI veya bağlı şirketleri veya sözleşmeli ortakları, Web Sitesi ve içeriğinin telif hakkı ve diğer tüm mülkiyet haklarının sahibidir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, tüm içerik TUI'nin ve bağlı şirketlerinin veya sözleşmeli ortaklarının münhasır mülkiyetindedir. TUI MAGIC LIFE ve TUI isimlerinin yanı sıra TUI MAGIC LIFE ve TUI'nin ve Web Sitesindeki diğer TUI Group şirketlerinin tüm markaları, logoları ve grafikleri, TUI Group şirketlerinin veya ortaklarının tescilli ticari markalarıdır.

    6.2 Web Sitesinde görüntülenen ticari markaları yalnızca Robinson açıkça kullanma yetkisine sahiptir.

    6.3 Kullanıcı, Web Sitesini kullanmakla, 6.1 ve 6.2 bölümleri anlamında ticari markaları kullanmak için herhangi bir hak veya lisans elde etmez.

    Kullanıcı

    Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover, Almanya
    Şirket yönetimi: Bernd Mäser (sözcü), Thomas Meyer
    Ticari kayıt: Hannover Bölge Mahkemesi HRB 54346 Vergi Kimlik No.: DE 114 206 354

    Güncellik tarihi: Şubat 2023